Werkwijze

Gelijkwaardigheid

De miMakkusmethode gaat uit van een gelijkwaardige benadering, waardoor mensen voor wie taal niet (meer) beschikbaar is, contact ervaren. De miMakkusmethode sluit naadloos aan bij de basisprincipes van belevingsgerichte zorg.

Mimakker Knot 1203 Web
Mary Woonkamer 1

Non-verbaal

De miMakker probeert via de zintuigen (dus non-verbaal) contact tot stand te brengen. Hij/zij gebruikt hiervoor lichaam, stem en mimiek. De miMakker gebruikt technieken als spiegelen, meebewegen, absurderen, incasseren, verwerken, delen en teruggeven, om contact te maken. Maar er kan ook gebruik gemaakt worden van attributen (door de miMakker zelf meegenomen of wat er in de ruimte is), muziek, instrumenten en geuren.

Regie bij de bewoner

Mimakker Knot 5108 Web

De miMakker komt geen voorstelling geven, maar speelt in op wat er op dat moment is. De bewoner heeft de volledige regie over het spel dat ontstaat. Het is de bewoner die aangeeft wat we samen gaan doen en in hoeverre hij/zij contact wil op dat moment.

Afstemming tempo, emotie, beleving en grenzen

De miMakker stemt zijn/haar spel af op het tempo, emotie, beleving en grenzen van de bewoner. En elke reactie/emotie is goed. Bijv. als iemand alleen toe wil kijken is dat oké. Alleen door respect te tonen voor de grenzen van de ander kan er vertrouwen en veiligheid ontstaan. En alleen door het tempo aan te passen aan het tempo van de bewoner kan hij/zij zich open stellen en initiatief tonen. En alleen door aan te sluiten bij de emotie en beleving voelt iemand zich begrepen en kan er écht contact ontstaan.

De rode neus

De rode neus geeft de miMakker een vrijbrief om ongewone, verrassende dingen te doen. Want de clownslogica is niet rationeel of functioneel en los van taal en cultuur.

Net als de clown is de miMakker onhandig. Hij/zij doet domme dingen en mislukken vaak, hetgeen de bewoner het gevoel kan geven beter en sterker te zijn. De miMakker zet hiermee de ander in zijn/haar kracht. De bewoner mag de miMakker helpen en dit kan de eigenwaarde vergroten.

De rode neus staat daarnaast ook voor vreugde, vrolijkheid en ondeugendheid. Samen met de opvallende kleding nodigt het uit tot spel. De miMakker doet dingen die eigenlijk niet mogen. Dit kan een reactie uitlokken (denk aan: een lach, een corrigerende opmerking, de bewoner gaat ook meedoen, saamhorigheid tussen bewoners “ooh, kijk is daar eens”).

Mimakker Knot 1185 Web

Fotoserie